Shamanismen har sine rødder i gammel tid, hvor shamanen spurgte ånderne til råds for at få helbredelse eller svar på vigtige spørgsmål. Sådan er det også idag.

Ved hjælp af en rangle spørger shamanen hvilke følelser der gemmer sig bag ømhederne i krop og sind, og får af vide hvordan man kan blive dem kvit. Muligvis får du en kraft dyr til at styrke dig på din vej.
 
Før shamanen begynder sin session, er visse ritualer blevet gjort i forvejen for at opnå den rette stemning.

Ritualerne er simple og er tæt forbundet med omsorg for andre og tillid til at man får hjulpet dem som har brug for vejledning i deres liv.

 

Der er mulighed for at stille specifikke spørgsmål før behandlingen. 

Shamanens opgave er at finde svaret, men siden behandlingstiden er så kort på messen rådgiver vi at få en behandling på klinikken hvis problemet er kompleks.

 

Behandlingen starter med den blide lyd af raslen, som bliver brugt til hele kroppen fra fodsålerne og opad, til over hovedet.

Raslen bruges til at afværge støjen fra den materialiske verden, så det bliver muligt at bedre høre hvad kroppen fortæller. 

Shamanen "snakker" med kroppen, som nu har muligheden for at afsløre de blokeringer i energibalancen som kroppen er parat til at give slip på.

 

Efter dette, tager shamanen sin tromme og begynder at slå på den over og rundt omkring kunden, som har muligheden for at slappe af og nyde lyden.

Mange giver sig selv lov til at tage på sin egen "rejse" mens tromningen pågår, og det er fuldstændigt tilladt.

 

Trommens lydbølger renser og afklarer energiske knudepunkter på psykisk og fysisk niveau.

Mens trommen slås an, tager shamanen et tættere syn på de ting, som kom frem ved raslingen.

Hver en behandling er unik for både shamanen og den som bliver behandlet.

Hver en tromning er enestående og fremkommer eksklusivt kun til den som man trommer til.

 

Når tromningen er færdigt beskriver shamanen alt der er set: hvilken slags landskab, hvilke dyr, hvad der blev spurgt og hvilke svar man fik.

Alt shamanen har set er en del af svaret og shamanens opgave er at finde svar, ikke at forklare eller uddybe det som blev set.

Mange opdager en genfindelse af deres egen indre styrke efter behandlingen.

 

 

I alle kulturer, i tusinder af år, har man lavet dukker.

Dukkerne kan deles i 3 hovedkategorier: 

 

-dukker som blev anvendt som ønskedukker

-beskyttelses dukker

-dukker til børn, som kun var til at lege med

 

Det, der var til fælles for dukkerne var, at de kun blev lavet, når der var brug for dem, og

dukkens angivne opgave blev fremhævet af farverne på dens klæder.

Tuula Bech